09.00 – Inspirerande föreläsning om framtiden

09.50 – Hur ser dagen ut?

Ante Jankovic

Facilitator

10.10 – Egna erfarenheter av DIGG-strategin

Carina Hedfors

Digitaliseringsstrateg Regional Utveckling

10.40 – Fikapaus

11.00 – Missionsdriven digitalisering

Anna Fjällström

föreläsare & omställningsledare

12.00 – Lunch

13.00 – Digital transformation

Marie Andervin

Digital Transformation enabler

14.00 – Fikapaus

14.20 – Egna erfarenheter från flera branscher

Therese Lundstedt

VD för SaaS-bolaget Colix

15.20 – Avslutande resonemang

Ante Jankovic

Facilitator

16.00 – Slut

Marie Andervin

Digital Transformation enabler

Anna Fjällström

föreläsare & omställningsledare

Carina Hedfors

Digitaliseringsstrateg Regional Utveckling

Therese Lundstedt

VD för SaaS-bolaget Colix

Stefan Hyttfors

Futurist

Den digitala transformationen är klar. Det är inte längre organisationers förändringsprocesser som visar vägen utan individers förväntningar. Teknikutveckling är inte längre en supportfråga utan en strategisk fråga om samhällsförändring och värdeskapande. I en tid präglad av ökad förändringshastighet räcker inte effektiviseringar. I den digitala världen vinner de som utmanar erfarenhet.

Ante Jankovic

Facilitator

Sektionschef på Regional utveckling. 1980-89 spelade han framgångsrikt totalt 137 A-lagsmatcher med Jönköpings Södra IF. Nu tar han sig med stor entusiasm an matchen som facilitator för DIGG Inspiration Day i syfte att inspirera länet till ytterligare förflyttning framåt i den digitala utvecklingen.

Carina Hedfors

Digitaliseringsstrateg Regional utveckling

Carina har lång erfarenhet av att digitalisera och verksamhetsutveckla framförallt i den verksamhet hon verkar i men också via egen konsultverksamhet.

Hon har gjort allt från att bygga eget system, för att kunna hantera en trippel ökad arbetsbelastning, till att sitta som Sveriges representant EU sammanhang i syfte att utveckla digitaliseringen av stipendieprogram.
Berättar om sina erfarenheter och hur Regional utveckling tar sig an digitaliseringsstrategin.

Anna Fjällström

föreläsare & omställningsledare

I en värld där förändringar och ändrade förutsättningar sker i en allt snabbare takt blir ledarskapet i varje individ och i varje organisation en kritisk framgångsfaktor. Ett missionsdrivet tankesätt hjälper dig som ledare att skapa mening i att använda digitalisering som ett sätt att uppnå ett nödvändigt nyläge.

Marie Andervin

Digital Transformation enabler

Jönköping kan bli bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter! Att bli bäst på något kommer dock inte av sig själv. Det kräver en viljeyttring, ett metodiskt och strukturerat tillvägagångssätt och att våga satsa på det mindre säkra. Marie kommer att berätta om hur du som ledare kan ta dig an din verksamhets digitaliseringsresa. Hur ni kan ta er från att surfa på de små förändringsvågorna till de riktigt stora transformativa – där verksamheter förändras i grunden.

Therese Lundstedt

VD för SaaS-bolaget Colix

Hon har lett många företag genom förändring kopplat till digitalisering, modernisering, kundfokusering, turnarounds och tillväxtcase och är övertygad om att bara man får medarbetarna med sig på tåget kan man förändra vad och vilket bolag som helst. Men det kräver tuffa prioriteringar och mod. Lundstedt kommer att dela med sig av konkreta exempel när det kommer till ledarskap, digitalisering, kommunikation, kundbearbetning och bolagsbyggande. Hon har bland annat blivit utsedd till Framtidens kvinnliga ledare och till en av Näringslivets superkommunikatörer.